Początek

Internetowe Radio Ankra - powstało z pasji, ale i potrzeby informowania o tym, co ważne dla lokalnych społeczności. Wydarzenia dziejące się w stolicy, na najwyższych szczeblach władzy mają niebagatelny wpływ na życie każdego mieszkańca Polski. Co do tego nie ma wątpliwości.  I o nich dowiadujemy się ze środków masowego przekazu mających zasięg ogólnopolski. Bezpośrednie oddziaływanie na społeczeństwo mają jednak lokalne samorządy, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, lokalne instytucje itp. To olbrzymi potencjał coraz lepiej wykorzystywany w służbie mieszkańców wsi, miast i miasteczek. Często będący jednak anonimowym, słabo wypromowanym. A to przecież głównie dobre praktyki i inspiracja dla innych do skuteczniejszego działania. Właśnie ta idea przyświecała nam w trakcie budowania koncepcji radia internetowego. Rozgłośni, która chce mówić o rzeczach ważnych dla mieszkańców wsi – małych, ale aktywnych społeczności. To informacje pomagające samorządom skuteczniej dotrzeć do ludzi. Organizacjom i różnego rodzaju grupom daje możliwość pochwalenia się swoimi dokonaniami. To także niebanalny sposób na promocję działań i dokonań wszelkiej maści pasjonatów i hobbystów. Promować, służyć i dawać rozrywkę – to nasze motto. 
 
Internetowe Radio Ankra jest pierwszą tego typu rozgłośnią w kraju, która funkcjonując na terenach wiejskich jest sprawozdawcą z życia lokalnych społeczności. Jednym z najważniejszych założeń Radia Ankra jest jego społeczny charakter. Ma być tworzone nie tylko przez zawodowych radiowców, ale przede wszystkim przez „zwykłych” ludzi, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą z innymi słuchaczami. W radiu podawane są m.in. informacje lokalne z terenu sześciu gmin LGD: Mykanowa, Kłomnic, Rędzin, Kruszyny, Dąbrowy Zielonej i Miedźna, jak również informacje ogólnopolskie. Im więcej chętnych osób – radiowców zaangażuje się w tworzenie radia, im więcej kontaktów na terenie Polski uda się nawiązać, tym więcej interesujących audycji usłyszą słuchacze. Do radia może zgłosić się każdy - wystąpić w roli gościa audycji, ale również samemu taką audycję przygotować - przeprowadzić wywiad, opowiedzieć o ciekawym wydarzeniu.

Organem założycielskim jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Ankra”, a radio jest jej projektem wiodącym. Dziś realizujemy projekt zakładający funkcjonowanie rozgłośni na terenie LGD „Razem na wyżyny”. Jak widzimy jutro? Ambitnie. Chcemy zostać tubą medialną wszystkich Lokalnych Grup Działania w Polsce. Mamy swoje wizje, mamy wsparcie w ogólnopolskich instytucjach angażujących się w rozwój terenów wiejskich. Chcemy, by jak najwięcej osób korzystało z możliwości, jakie daje nasze radio. Wierzymy, że wspólnie mamy szansą osiągnąć sukces. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy byli potrzebni i użyteczni. Ta idea przyświeca nam najmocniej.     Internetowe Radio Ankra - powstało z pasji, ale i potrzeby informowania o tym, co ważne dla lokalnych społeczności. Wydarzenia dziejące się w stolicy, na najwyższych szczeblach władzy mają niebagatelny wpływ na życie każdego mieszkańca Polski. Co do tego nie ma wątpliwości.  I o nich dowiadujemy się ze środków masowego przekazu mających zasięg ogólnopolski. Bezpośrednie oddziaływanie na społeczeństwo mają jednak lokalne samorządy, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, lokalne instytucje itp. To olbrzymi potencjał coraz lepiej wykorzystywany w służbie mieszkańców wsi, miast i miasteczek. Często będący jednak anonimowym, słabo wypromowanym. A to przecież głównie dobre praktyki i inspiracja dla innych do skuteczniejszego działania. Właśnie ta idea przyświecała nam w trakcie budowania koncepcji radia internetowego. Rozgłośni, która chce mówić o rzeczach ważnych dla mieszkańców wsi – małych, ale aktywnych społeczności. To informacje pomagające samorządom skuteczniej dotrzeć do ludzi. Organizacjom i różnego rodzaju grupom daje możliwość pochwalenia się swoimi dokonaniami. To także niebanalny sposób na promocję działań i dokonań wszelkiej maści pasjonatów i hobbystów. Promować, służyć i dawać rozrywkę – to nasze motto. 
 
Internetowe Radio Ankra jest pierwszą tego typu rozgłośnią w kraju, która funkcjonując na terenach wiejskich jest sprawozdawcą z życia lokalnych społeczności. Jednym z najważniejszych założeń Radia Ankra jest jego społeczny charakter. Ma być tworzone nie tylko przez zawodowych radiowców, ale przede wszystkim przez „zwykłych” ludzi, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą z innymi słuchaczami. W radiu podawane są m.in. informacje lokalne z terenu sześciu gmin LGD: Mykanowa, Kłomnic, Rędzin, Kruszyny, Dąbrowy Zielonej i Miedźna, jak również informacje ogólnopolskie. Im więcej chętnych osób – radiowców zaangażuje się w tworzenie radia, im więcej kontaktów na terenie Polski uda się nawiązać, tym więcej interesujących audycji usłyszą słuchacze. Do radia może zgłosić się każdy - wystąpić w roli gościa audycji, ale również samemu taką audycję przygotować - przeprowadzić wywiad, opowiedzieć o ciekawym wydarzeniu.

Organem założycielskim jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Ankra”, a radio jest jej projektem wiodącym. Dziś realizujemy projekt zakładający funkcjonowanie rozgłośni na terenie LGD „Razem na wyżyny”. Jak widzimy jutro? Ambitnie. Chcemy zostać tubą medialną wszystkich Lokalnych Grup Działania w Polsce. Mamy swoje wizje, mamy wsparcie w ogólnopolskich instytucjach angażujących się w rozwój terenów wiejskich. Chcemy, by jak najwięcej osób korzystało z możliwości, jakie daje nasze radio. Wierzymy, że wspólnie mamy szansą osiągnąć sukces. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy byli potrzebni i użyteczni. Ta idea przyświeca nam najmocniej.