100 LAT Szkoły Podstawowej w Starym Broniszewie

Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie jest nowoczesną placówką, dbającą o bezpieczeństwo i rozwój dzieci. U swoich podopiecznych kształci idee patriotyzmu, tolerancji oraz dbałości o środowisko naturalne.

Historia szkolnictwa w Starym Broniszewie sięga początków XX wieku.   W roku 1916, w domach bogatych gospodarzy  - Marcina Suskiego, Tomasza Stobieckiego i Jana Operacza - rozpoczęto w Broniszewie nauczanie dzieci. Otwarcie w 1938 roku linii kolejowej łączącej Częstochowę i Chorzew-Siemkowice przyczyniło się do rozwoju Broniszewa. W tym samym roku odkupiono od Jana Operacza dom, który stał się pierwszym budynkiem szkoły z prawdziwego zdarzenia. W czasie wojny szkoła działała. Wycofujący się żołnierze hitlerowscy spalili szkołę i całe jej wyposażenie. Po wojnie wzniesiono budynek, który nieszczęśliwie spłonął ponownie w 1971 roku. 11 listopada 1973 roku otwarto nowoczesny budynek szkoły, a na uroczystość przybyli przedstawiciele władz oraz żołnierze 6 Pułku Piechoty, którego imię nosi odtąd szkoła, rodzice, uczniowie, mieszkańcy wsi. Pracujący w szkole nauczyciele z zaangażowaniem wpajali wiedzę swoim uczniom i wychowankom, o czym świadczą liczne sukcesy. Rok 1999 przynosi zmianę - ośmioklasową szkołę przekształcono w sześcioklasową, a rok 2006 jest kolejnym etapem rozwoju i modernizacji szkoły. 16 października rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Broniszewie, której uroczyste otwarcie nastąpiło 10 listopada 2007 roku. W 2013 roku przy szkole otwarto drugi oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 15 dzieci w wieku 3-4 lata.

Obecnym Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Starym Broniszewie jest Pan Krzysztof Wrzalik.

Szkoła Podstawowa w roku szkolnym 2013/2014 uzyskała Certyfikat „Wiarygodna Szkoła Podstawowa”, potwierdzający, że jesteśmy placówką będącą w stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy i bezpieczeństwo swoim uczniom.

Nasza szkoła jest organizatorem dwóch konkursów: „Liściem malowane” oraz „Raz, dwa, trzy – śpiewasz Ty”, które cieszą się dużą popularnością w naszej gminie.

Obchody Jubileuszowego Roku Szkolnego 2016/2017, roku 100-lecia Szkoły Podstawowej im. 6 Pułku Piechoty w Starym Broniszewie zostały zaplanowane na cały rok szkolny. Cały rok szkolny 2016/2017 obfituje w wiele wydarzeniem nazywanych mianem jubileuszowego. W związku z tak ważnym dla całej społeczności wydarzeniem skomponowano melodię i ułożono hymn szkolny „Drogowskaz naszych dni”.

Najważniejszym wydarzeniem będzie uroczystość obchodów Jubileuszowego Roku Szkolnego 2016/2017, która odbędzie się 18 czerwca 2017 roku. Główne cele tego wzniosłego przedsięwzięcia to podkreślenie wagi historycznej i środowiskowej stuletniej tradycji oświaty w Starym Broniszewie, integracja środowiska lokalnego oraz promocja naszej szkoły.

Wydarzenie to swoimi patronatami objęli:

Dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach – Pani Alicja Janowska

Starosta Częstochowski – Pan Krzysztof Smela

Wójt Gminy Mykanów – Pan Dariusz Pomada

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Pan Włodzimierz Cichoń

Również media lokalne takie jak: Radio „Fiat”, Biuletyn Informacyjny Gminy Mykanów – BIM, Radio ANKRA, MykaNEWS, Czestochowskie24.pl, Częstochowskie Wieści Powiatowe, Życie Częstochowy i powiatu, Gazeta Wyborcza przejęły patronat medialny nad tym wydarzeniem.