Program Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES prowadzi program pomocy dla rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym tj.  wymagających wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz innych całodobowych, specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych podtrzymujących funkcje życiowe. Termin składania wniosków o przyjęcie do programu mija 9 kwietnia br. Więcej informacji:
https://www.spes.org.pl/co-robimy/program-pomocy-dzieciom