Bankomat w Kruszynie!!!

Z inicjatywy Wójta Gminy Kruszyna od 16 marca b.r. w budynku Urzędu Gminy uruchomiony został bankomat Banku Spółdzielczego w Mykanowie.

Starania i wielokrotne wnioski Wójta Gminy spotkały się z akceptacją Zarządu Banku w efekcie czego mieszkańcy gminy Kruszyna mogą dokonywać wypłat gotówki 24 godziny na dobę.

Bankomat zlokalizowany jest przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy.